Close

Zapisy

Na ten moment rekrutacja do przedszkola jest zamknięta. Można zapisać się na listę informacyjną – rodziców z tej listy poinformujemy, gdy będzie dzień otwarty lub zostanie wyznaczony termin spotkania informacyjnego, dotyczącego dzieci z wybranego rocznika. 

O rozpoczęciu procedury zapisu nie decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń – w naszym przedszkolu, przyjmując nową rodzinę, bierzemy pod uwagę dobro i potrzeby całej grupy (w tym równowagę płciową i rocznikową przedszkolaków) oraz wspólnotę wartości i możliwość nawiązania współpracy z daną rodziną.

Żeby zapisać się na listę informacyjną, prosimy o przesłanie na adres kontakt@montessoritychy.pl następujących danych:

Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, data planowanego rozpoczęcia przedszkola, imię i nazwisko rodzica, telefon/adres kontaktowy.


Przed przyjęciem procedura wygląda w następujący sposób:

1. udział obojga rodziców w spotkaniu informacyjnym i obserwacji grupy;

2. wypełnienie  karty zapisu;

3. indywidualna rozmowa/rozmowy z dyrektorem i nauczycielem, po których z obydwu stron podejmowana jest decyzja o podejmowaniu dalszej współpracy;

4. wniesienie opłaty rekrutacyjnej i podpisanie miesięcznej umowy;

5. przejście procesu adaptacji (rodzic/opiekun z dzieckiem);

6. rozmowa dotycząca funkcjonowania dziecka w grupie, wniesienie opłaty wpisowej, podpisanie umowy rocznej.


Więcej szczegółów znajdą Państwo w poradniku dla rodziców.Opłaty

Opłaty podstawowe

Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierana jest opłata rekrutacyjna wysokości 200 zł, w opłatę wliczone są spotkania rekrutacyjne, podstawowa wyprawka i zajęcia adaptacyjne.

Wpisowe – 800 zł, obejmujące materiały Montessori, plastyczne i inne organizacyjne na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, pokrycie kosztów zaproszonych gości i udział w 4 wybranych warsztatach organizowanych przez przedszkole dla rodziców.

Czesne (program od 8.00 – 16.00) – 590 zł

Dzienna stawka żywieniowa – ok. 12 zł (obejmuje 3 posiłki i stały dostęp do wody, owoców i warzyw)Rabaty

10% zniżki w przypadku opłacenia czesnego za rok z góry

20% zniżki na czesne drugiego dziecka (w przypadku większej liczby rodzeństwa podejmowane są indywidualne decyzje)

50% zniżki na wpisowe dla rodzeństwa

Opłaty dodatkowe

Świetlica – pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 7.00-8.00 i/lub 16.00-17.00 wiąże się z dodatkową opłatą 100 zł miesięcznie za jedną z wybranych opcji opieki świetlicowej. Decyzję o zapisaniu dziecka na godziny świetlicowe rodzice podejmują raz w roku, z możliwością jednorazowej zmiany.

Dodatkowe opłaty pobierane będą jedynie za ewentualne indywidualne zajęcia: gimnastyka korekcyjna (ok. 15 zł 45 min.), terapia logopedyczna (30 zł/ 45 min.) oraz dalsze wycieczki organizowane przez przedszkole średnio raz na dwa miesiące.


Przedszkole zastrzega, że rodziny dzieci uczęszczających do przedszkola, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zniżkę kwoty czesnego.