Close

Zapisy

W tym roku zapraszamy dzieci urodzone w rocznikach 2015 (w pierwszej połowie roku), 2014 i 2013. Decyzje o przyjęciu starszych dzieci będą podejmowane indywidualnie. 

Procedura przyjęcia wygląda w następujący sposób

1. umówienie się na indywidualną rozmowę (rodzice/ opiekunowie, bez dziecka) telefonicznie (+48662680891) lub za pośrednictwem formularza poniżej.

2. wypełnienie karty zapisu,

3. rozmowa z dyrektorem i nauczycielem,

3. wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie wstępnej umowy,

4. przejście procesu adaptacji (rodzic/opiekun z dzieckiem),

5. rozmowa z dyrektorem, podpisanie umowy.


Więcej szczegółów znajdą Państwo w poradniku dla rodziców.Opłaty

Opłaty podstawowe

Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierana jest opłata wpisowa wysokości 590 zł, w opłatę wliczone jest ubezpieczenie, wyprawka i materiały plastyczne na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęcia adaptacyjne (poranki/ popołudnia z Montessori).


Czesne – 590 zł, płatne do 5 dnia miesiąca (za kolejny miesiąc)

Dzienna stawka żywieniowa – 11 zł (obejmuje 3 posiłki dziennie i stały dostęp do wody, owoców i warzyw)

Rabaty

20 – 80% zniżki na wpisowe dla dzieci, które uczęszczały wcześniej do innej placówki

10% zniżki w przypadku opłacenia czesnego za rok z góry

25% zniżki na czesne drugiego dziecka (w przypadku większej liczby rodzeństwa podejmowane są indywidualne decyzje)

50% zniżki na wpisowe dla rodzeństwa

Opłaty dodatkowe

W ramach czesnego opłacone są zajęcia dodatkowe (ruchowe i plastyczne). Dodatkowe opłaty pobierane będą jedynie za ewentualne indywidualne zajęcia oraz wycieczki organizowane przez przedszkole.

Dołącz do nas, zaczynamy!

DO OTWARCIA