Close

Ważne dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi dla funkcjonowania naszego przedszkola dokumentami.

Poradnik dla rodziców

Poradnik zawiera nie tylko misję i podstawowe informacje o przedszkolu, będąc uzupełnieniem dla statutu, ale i szereg praktycznych porad i wskazówek dla rodziców, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola. 

poradnik
Statut

Statut, obok ogólnych przepisów oświatowych, jest najważniejszym dokumentem, zgodnie z którym pracuje przedszkole.

statut