Close

Ważne dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi dla funkcjonowania naszego przedszkola dokumentami.

Poradnik dla rodziców

Poradnik zawiera nie tylko misję i podstawowe informacje o przedszkolu, będące uzupełnieniem dla statutu, ale i szereg praktycznych porad oraz wskazówek dla rodziców, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola. Podpisując umowę, rodzic potwierdza znajomość jego treści.

poradnik
Statut

Statut, obok ogólnych przepisów oświatowych, jest najważniejszym dokumentem, zgodnie z którym pracuje przedszkole.

statut