Close

Misja

Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym dzięki współpracy rodziców i nauczycieli, działając w przygotowanym otoczeniu, stworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju każdego dziecka.

Dlatego w przedszkolu:

  • słuchamy „…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być” (J. Korczak),
  • jesteśmy świadomi siebie i wciąż się rozwijamy „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków” (J. Korczak),
  • cieszymy się „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”,
  • żyjemy w zgodzie z naturą „Na Ziemi, gdzie są nasze korzenie, dzieci muszą nauczyć się czuć i żyć w harmonii z Ziemią” (M. Montessori),
  • nie obsługujemy dzieci – pomagamy im dążyć do samodzielności „Nigdy nie pomagaj dziecku w zadaniu, co do którego CZUJE ono, że sobie z nim poradzi” (M. Montessori),
  • dajemy dzieciom (i sobie) czas,
  • ufamy „nauczyciel musi zawsze otwierać drogę, nigdy odpychać z braku zaufania” (M. Montessori).