katarzyna hołda

organ prowadzący, dyrektorka administracyjna, terapeutka

Moja ścieżka zawodowa przypomina drzewo o kilku konarach. Pierwszym z nich jest doświadczenie związane z edukacją, nauczaniem na wszystkich szczeblach szkoły podstawowej i średniej, w placówkach państwowych i prywatnych. Znam specyfikę pracy dydaktycznej, rozumiem trudności nauczycieli i bolączki uczniów, zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne dla wszystkich uczestników procesu uczenia (od dzieci, poprzez nauczycieli, dyrektorów, do rodziców) jest stworzenie przyjaznego środowiska, budowanie atmosfery akceptacji, współpracy i wzajemnego wsparcia.

Drugi konar na moim zawodowym drzewie to psychoterapia. Fascynujące doświadczenie spotkania drugiego człowieka, będącej w procesie terapeutycznym niezwykłą przygodą, prowadzącą do refleksji brzmiącej jak truizm, ale dla mnie odczuwalnej za każdym razem – nie ma dwóch identycznych osób, każdy jest na swój sposób wyjątkowy i niepowtarzalny, a poprzez to bezcenny. To także wiedza prowadząca do rozumienia ludzkich zachowań, motywacji i źródeł trudności życiowych.

Są jeszcze inne konary: praca trenera i doradcy zawodowego związana z udziałem w projektach unijnych, oraz wyjątkowe doświadczenie pracy z osobami upośledzonymi umysłowo.

W naszym projekcie przedszkolnym metodę Montessori zostawiam mojej córce i reszcie zespołu – nauczanie i realizowanie wskazań doskonałej metody pracy z dziećmi.

Moje zadanie to koordynowanie wszystkich aspektów projektu tak, by działał wzorcowo – wspieranie zespołu nauczycieli i rodziców. Marzę o stworzeniu środowiska, którego elementami podstawowymi będzie adekwatna do potrzeb dzieci, ale i innych osób uczestniczących, odpowiedź zewnętrzna. Pamiętając, że nauczyciele zatrudnieni u nas, rodzice i dzieci będą stanowić współzależny od siebie system.

Do przestrzeni gabinetu zapraszam pary i kobiety spodziewające się dziecka na Analizę Więzi Prenatalnej.

newsletter

Zapisz się, żeby wiedzieć, co się u nas dzieje

.
Przewiń do góry