Close

"Nie ma dzieci, są ludzie"

Szacunek i obserwacja

Zapisy

"Pomóż mi zrobić to samemu"

Materiał Montessori

Zapisy

"Nie - czy mądre, raczej - jak mądre"

poszukiwanie talentów

Zapisy
Witaj w naszym przedszkolu

Tyskie Przedszkole Montessori powstało, bo mama i córka zdecydowały o tym, żeby zacząć realizować swoje marzenia o stworzeniu miejsca, w którym dzieci traktowane są jak ludzie, a edukacja prowadzona jest w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości każdego ucznia. Zależy nam na miejscu z duszą, będącym przestrzenią bezpieczną, ale i umożliwiającą rozwój zgodny z indywidualnymi potrzebami dzieci. Chcemy, żeby przedszkole nie było przechowalnią ani kuźnią talentów, a prawdziwym Domem Dziecięcym. Pracujemy zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori dlatego, że bliskie są nam jej propozycje dydaktyczne i spojrzenie na rozwój dzieci. Ważne dla naszej wizji przedszkola są również słowa Janusza Korczaka, założenia metody Emilii Reggio oraz koncepcja porozumienia bez przemocy. Nie wyobrażamy sobie dnia w przedszkolu bez długiego spaceru i przebywania dzieci i nauczycieli blisko natury. Wiemy, jak ważna jest otwartość na różne sposoby wspomagania rozwoju uczniów dlatego (jako kadra przedszkola) nigdy nie przestajemy się uczyć, śledząc nie tyle „trendy edukacji”, co zdobywając wiedzę z zakresu współczesnej psychologii, pedagogiki i neurodydaktyki. Dążymy do bycia placówką montessoriańską,  w której dzieci i dorośli mają najlepsze warunki do rozwoju. Dobrze znając metodę, nie zamykamy się na to, co pokazują nam dzieci lub co nowego wniosą dorośli do przedszkolnego otoczenia. Zachęcamy do dołączenia do naszej społeczności.

Dowiedz się więcej

Nasza Kadra

Miło nam przedstawić pracowników przedszkola

GALERIA

  • All
  • Klasa

Blog

Najnowsze wpisy z naszego przedszkolnego bloga